Rekrutacja 2019/2020

 

 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, terminy postępowania

rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół na rok szkolny 2019/2020.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2018r. poz. 996).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 610).

 

 1. Uchwała Nr XXIV.220.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Maków Podhalański jest organem prowadzącym;.

 

 1. Uchwała Nr XXIV.221.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 1. Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański.

 

 

 

***

 I.         Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2019/2020

 II.       Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 III.      Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 IV.     Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 V.       Kryteria  postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych

 

 

Dokumenty do pobrania: 

 

1. Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego.

2. Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym.

3 Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

4. Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

6. Oświadczenie o wielodzietności.


 

Rekrutacja 2018/2019

 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół na rok szkolny 2018/2019.

 

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu niniejszym informuje o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I.  W przypadku oddziału przedszkolnego dotyczy dzieci:

Stosowne dokumenty można składać w tutejszej szkole w dniach 12.03.2018.-23.03.2018. w godz. 9:00-14:00.

 

***

 

Dokumenty do pobrania: 

 

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wieprzcu.

3. Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej .

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka .

5. Oświadczenie o wielodzietności.

6. Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019.

 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r. poz. 59);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 610);
 3. Uchwała Nr XXIV.220.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Maków Podhalański jest organem prowadzącym;
 4. Uchwała Nr XXIV.221.2017  Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 5. Zarządzenie nr 0050.542.2018 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański.

 

***

 I.         Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2018/2019

 II.       Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 III.     Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 IV.      Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 V.        Kryteria  postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych

 


 

 

Rekrutacja 2017/2018

/etap uzupełniający/

 

Niniejszym podaje się do wiadomości, że rekrutacja uzupełniająca

będzie przeprowadzona w dniach 01.06.17.-05.06.17.

w godzinach 8:00-14:00!

 

 

Rekrutacja 2017/2018

 

 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół na rok szkolny 2017/2018.

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r. poz. 59);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 610);
 3. Uchwała Nr XXIV.220.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Maków Podhalański jest organem prowadzącym;
 4. Uchwała Nr XXIV.221.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 5. Zarządzenie nr 0050.411.2017 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański

 

 

 

Wykaz dokumentów:

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wieprzcu.

3. Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/18.

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka .

5. Oświadczenie o wielodzietności.

6. Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 

 


 

 

 

Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, terminy postępowania rekrutacyjnego

i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański na rok szkolny 2016/2017.

 

 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2015r. poz. 2156 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r. poz. 1942);
 3. Uchwała Nr V.31.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 4. Uchwała Nr XIV.116.2016  Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków Podhalański oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów;
 5. Zarządzenie nr 0050.219.2016 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 27.01.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański.

 

Do pobrania:

1.      Wniosek zgłoszenia dziecka do  oddziału zerowego na rok szkolny 2016/2017.

2.      Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2016/2017.

3.      Wniosek  zgłoszenia dziecka  do pierwszej klasy szkoły podstawowej  na rok szkolny 2016/17.